FIF Håndbolds holdning til pædofili

FIF HÅNDBOLDS HOLDNINGER TIL PÆDOFILI OG VOKSNES OMGANG MED BØRN OG UNGE.


Overordnet holdning:

 • FIF Håndbold ansætter ikke pædofilidømte, efter de har udstået deres straf.

 • FIF Håndbold suspenderer personer, der er sigtet eller tiltalt for pædofili, fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger.

 • FIF Håndbold foretager en fuldstændig eksklusion af pædofilidømte fra samtlige aktiviteter i klubben.


POLITIK:

FIF Håndbold ønsker at følge Danmarks Idræts Forbunds og Dansk Håndbold Forbunds opfordringer om at prioritere børn og unges sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i håndboldmiljøet højt.

FIF Håndbold vil forbeholde sig muligheden til at kontrollere trænere og ledere i ”Det Centrale Kriminalregister”, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelser eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

FIF Håndbold har udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan vores trænere og ledere bør omgås foreningens børne- og ungdomsmedlemmer.

RETNINGSLINJER


TURE:

På ture skal der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, skal forældre og/eller anden voksen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden, at kønnet sætter en begrænsning.


BADE- OG OMKLÆDNINGSSITUATIONER:

Trænere og ledere af modsatte køn må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan eventuelt opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen eller efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.


GRÆNSER FOR KROPSKONTAKT:

Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten med spillerne. Berøring af skridt og bryster er altid uacceptabelt.

Håndbold handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til dem, der føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at vores trænere har kropskontakt med spillerne, idet håndbold er en kontaktsport. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal aldrig føre til, at træneren ikke tør have fysisk kontakt sine spillere.

Den enkelte spillers grænse for kropskontakt skal respekteres.


OMGANGSTONEN:

Trænere/ledere skal være bevidste om deres omgangstone med spillere og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives. Det er vigtigt, at trænere/ledere sikrer og selv praktiserer en omgangstone, som gør, at ingen udsættes for verbale krænkelser.


TRÆNERE/LEDERES EVENTUELLE SAMVÆR MED BØRN OG UNGE:

Trænere/ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træner/leder er alene med en spiller i andre sammenhænge end i foreningsregi.

Trænere/ledere må ikke misbruge deres position i forhold til spillerne.


TRÆNERE/LEDERE SOM ROLLEMODELLER:

Trænere/ledere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at træneren/lederen er bevidst om, at han/hun er rollemodel for spillerne.


INDHENTNING AF OPLYSNINGER:

FIF Håndbold indhenter børneattest på alle trænere/ledere, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Skulle en træner/leder ikke ønske at blive kontrolleret, kan denne ikke være træner/leder i FIF Håndbold.


PROCEDURER FOR FOREBYGGELSESARBEJDET:

For at skabe konsekvens i det forebyggende arbejde mod pædofili er følgende procedurer vedtaget:

 • Alle trænere/ledere (herunder også bestyrelsesmedlemmer), der er fyldt 18 år og har omgang med børn og unge under 15 år, skal kontrolleres.

 • Nye trænere kontrolleres ved ansættelse. Nuværende trænere kontrolleres hvert år.

 • Den siddende formand foretager kontrollen, modtager de fortrolige oplysninger og har dermed tavshedspligt på området.

 • FIF Håndbold har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der forefindes i ”Det Centrale Kriminalregister”.

 • Skulle en træner/leder ikke ønske at blive kontrolleret, kan denne ikke være træner/leder i FIF Håndbold.


MISTANKE OM OG AFSLØRING AF PÆDOFILI:


1. Når mistanken opstår:

Hvis en træner eller leder observerer noget, der giver anledning til bekymring eller mistanke om overgreb på et barn, er det vigtigt, at man forholder sig til mistanken og reagerer. I FIF Håndbold er proceduren, at man ved mistanke henvender sig til formanden, som i samråd med den øvrige bestyrelse vurderer, hvad der skal ske.

Formanden lytter til iagttagelser og konfronterer eventuelt den mistænkte med rygterne, så denne har mulighed for at forklare sig. Hvis klubbens bestyrelse efter grundige overvejelser finder mistanken ubegrundet, skal bestyrelsen gøre alt for at forsøge at få stoppet eventuel sladder eller rygter.


2. Når der er en sag:

Hvis bestyrelsen finder mistanken begrundet, eller der er den mindste tvivl, skal sagen videregives til de sociale myndigheder, og der skal indgives en politianmeldelse. I FIF Håndbold er det formanden, der har ansvaret for dette.

Der er dog også vigtigt at huske på, at der bagved står et barn og dets forældre, som man selvfølgelig skal tænke på.

Klubben skal kontakte forældrene til barnet og orientere om mistanken og den deraf følgende henvendelse til myndighederne. Dette skal ske umiddelbart efter anmeldelsen. Det er formanden, der beslutter, om resten af holdet og deres forældre skal orienteres.

Formanden er til enhver tid kontaktperson til pressen. Kun han/hun må udtale sig til pressen.

JURIDISKE FORHOLD:

a. Hvad tjekkes?

I henhold til Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i ”Det Centrale Kriminalregister” §36, vedrører de oplysninger, foreningen har mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens §§ 222, 224, 225 og 235 samt § 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år. Disse paragraffer omhandler forhold vedr. blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedr. distribution og salg af børneporno.

Bekendtgørelsen giver således ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet - som f.eks. tyveri eller narkotikahandel.

b. Hvem tjekkes?

”Det Centrale Kriminalregister” videregiver kun oplysninger om personer, der som led i en ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år (f.eks. trænere, ledere, holdledere).

Det betyder, at man normalt ikke vil kunne indhente oplysninger på eksempelvis bestyrelsesmedlemmer eller andre, der kun lejlighedsvis eller perifert har direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreningen skal hos de pågældende indhente en skriftlig tilladelse til at indhente oplysningerne.

Ønsker foreningen at indhente oplysninger på personer, der ikke er omfattet af Bekendtgørelsens §36, skal den pågældende selv og af egen fri vilje indhente og forevise en børneattest.

c. Hvem tjekker?

DHF anbefaler, at det er de personer i foreningen, som er ansvarlig for at indgå aftaler med trænere og holdledere i børne- og ungdomsafdelingen, også gøres ansvarlig for indhentningen af de fortrolige oplysninger.

d. Tavshedspligt:

De personer i foreningen, der indhenter oplysninger, er underlagt tavshedspligt, idet uberettiget videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister er strafbart.

Det er ligeledes ikke tilladt at videregive oplysninger fra "Det Centrale Kriminalregister" til og fra andre foreninger eller DHF.

e. Underretningspligt:

Som foreningsleder er man omfattet af den generelle underretningspligt, som gælder alle voksne borgere jf. Servicelovens §36:

Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet bor.

Hvis man i foreningen oplever, at et barn viser kraftige signaler om, at det er udsat for psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb eller begynder at fortælle om det, har man pligt til at reagere overfor de sociale myndigheder.

FIFhb sociale medier YouTube
FIFhb sociale medier Instagram

Partnere

 • sparekassen danmark logo
 • SuperBrugsen 315x120
 • Bejstrup 315x120
 • Toemmergaarden 315x120
 • ICJ 315x120
 • Granly
 • Erik Sahl
 • Sparekassen Thy 315x120
 • Fjerritslev tryk
 • Himmerland forsikring
 • inelco heaters
 • Bejstrup Skilte og reklame
 • placeofbeauty
 • slagter palle
 • Klim El
 • inelco grinders
 • asgerlarsen logo
 • min kobmand 315x120
 • hotel højgaarden
 • Midvejs Auto
 • Meny
 • Klim Sparekasse 315x120
 • Thisted fjerritslev cementfabrik
 • agesenel
 • renes vin og grønt
 • Frisor trine rosenkrantz
 • Lindstroem
 • Hokus Pokus 315x120
 • Kraghs
 • Thisted Bryghus
 • Kaj Rasmussen VVS
 • fjerritslevautolakering
 • Fjerritslev elektro
 • restaurantgolfen
 • lasmykker
 • botilbuddene nordenfjords
 • edb center

Nyhedsbrev

Tilmeld dig FIF Håndbold nyhedsbrev
- og modtag de seneste nyheder om kampe og aktiviteter i klubben.
Joomla Extensions powered by Joobi
 

Kommende begivenheder...

FIF Håndbold • Brøndumvej 14-16 • 9690 Fjerritslev

Facebook: facebook.com/FifHandbold